.
Ohlédnutí za koncertem ve Valdštejnské zahradě Senátu PČR pod záštitou senátorky Aleny Dernerové
© QuattroG - webdesign                          © Permoníček a Čmeláček 1995 - 2024                  © webmaster - Marian Hodek
Úvod Plán akcí Historie Fotogalerie Napsali o nás Hudební ukázky Videoarchív Jsme na facebooku Kontakt Sponzoři Úvod Plán akcí Historie Fotogalerie Napsali o nás Hudební ukázky Videoarchív Jsme na Facebooku Kontakt Sponzoři
NAPSALI O NÁS
Uběhlo již několik dní od významného dne, který prožily  děti z pěveckých sborů Permoníček Most a Čmeláček  Žatec. Všem dětem, rodičům a vedení sborů se dostalo té  cti vystupovat 21. 7. 2016 ve Valdštejnské zahradě Senátu  PČR v Praze po záštitou senátorky MUDr. Aleny  Dernerové. Sbor byl vybrán a zařazen mezi 19 účinkujících z celé  republiky a celkem již po šesté vystupoval v historicky  nádherných prostorách Valdštejnské zahrady Senátu PČR  v Praze (zde).   Na koncert vyjely dva autobusy se 130 účastníky a každý  z nich byl pln očekávání a radosti z připravovaného dne.  Většina z nich jela na tato místa, velmi zajímavá a  přitažlivá, poprvé. Po příjezdu do Prahy se celá skupina, prodíraje se neskutečnými davy návštěvníků, odebrala do Valdštejnské  zahrady, která vznikla v 17. století ve stylu italského manýristického parku a přináleží k Valdštejnskému paláci.  Dominantou Valdštejnské zahrady je úchvatná „sala terrena“, k níž těsně přiléhají místnosti retiráda a grótta. V  monumentální a výjimečné stavbě sala terreny měly děti vystupovat.   Vedení sboru, děti a rodiče byli přivítáni vedoucí oddělení senátních služeb slečnou Jitkou Boumovou, velmi to  sympatickou slečnou, která se o nás po celý den starala. Poté byli všichni rozděleni do tří skupin, kdy každé  skupiny se ujala další asistentka, a odešlo se na prohlídku Valdštejnského paláce. Odezvy dětí a rodičů byly  velmi kladné. Následovalo volno a všichni se rozprchli po Valdštejnské zahradě, kde byl tradičně velký zájem  také o zdejší faunu, zvláště pávy a výry.   V Sále Argonautů zase upoutaly pozornost stropní fresky zobrazující výpravu řeckých hrdinů, kteří se vypravili pro zlaté rouno. A právě v této místnosti, těsně přiléhající k sala terreně, se před koncertem děti převlékaly do  pěveckých úborů a překvapením bylo i bohaté občerstvení, které objednala a zajistila senátorka MUDr. Alena  Dernerová. A nadešel koncert. Prostory Valdštejnské zahrady se zaplnily do posledního místa a řada návštěvníků stále  přicházela, když viděla, že se připravuje program s dětmi, které se připravovaly v krásných červených  šatičkách a červených mašlích. Každý byl zvědavý, co ti malí umělci budou předvádět. Všude byly slyšet zvuky  kamer a fotoaparátů. Koncert začal v 17 hodin pod vedením sbormistryně Evy Hodkové, za hudebního doprovodu Mariana Hodka,  za asistence Barbory Jiříkové a celým programem provázel Jan Hönig.   Po celý program, hlavně od úvodní písně Óda na češtinu (Óda na radost) děti zpívaly s velikým pocitem  vážnosti, sebekázně důstojnosti a zodpovědnosti, ale i s velikou radostí, hravostí, dravostí a štěstím. Všichni  pociťovali úctu k místům, kde zpívají. Děti byly úžasné. Pozorovali jsme, co krásy se skrývá v dětských  hrdlech, jaké neopakovatelné zážitky dokázaly v tu chvíli svým zpěvem připravit pro nás, pro rodiče a všechny  přítomné. Jak dokázaly lidi chytit za srdce a vyburcovat je k tomu, aby s nimi řadu písní zpívali, zejména naše  lidové písně, a hlavně Masarykovu oblíbenou píseň Ach synku, synku. Všichni jsme cítili ono slastné  zamrazení při jejich zpěvu a každý v tu chvíli zapomněl na trápení, nedorozumění a veškeré zlo, které teď  světem vládne. Celé publikum dlouho vždy tleskalo, někteří vstávali a volali bravo. Děti nás nezklamaly.   Chtěli bychom touto cestou poděkovat Magistrátu města Mostu a Městskému úřadu v Žatci za finanční  podporu na tuto nádhernou akci v Senátu PČR v Praze, ale i sponzoru INFRA, s.r.o. – vydavatelství a  nakladatelství, vzdělávací agentuře, konkrétně jednateli společnosti Janu Krätzerovi a jeho řediteli Ing. Petru  Hodkovi, MBA.   Potěšilo nás a zároveň děkujeme, že z Magistrátu města Mostu se koncertu zúčastnili tajemník Ing. Jiří Mysík  a kronikářka OŠKaS Ing. Ivana  Ryllová. Zároveň děkujeme za účast i jednateli společnosti INFRA s.r.o. Janu  Krätzerovi. Dalšími hosty koncertu byli i představitelé vlády Senátu PČR v Praze předseda vlády Mgr.  Bohuslav Sobotka a ministr obrany Martin Stropnický. Dík patří i sponzorům, kteří v letošním školním roce podpořili naši činnost, a to: Stavebnímu bytovému  družstvu KRUŠNOHOR, zastoupený ředitelem družstva panem Františkem Rybou, dále reklamní agentuře  RAPRINT s.r.o., zastoupený ředitelem společnosti Radkem Kupicou a Severočeským dolům a.s. Co říci závěrem? Vedení sboru, děti, rodiče i prarodiče mají nezapomenutelné zážitky z účasti na koncertě ve  Valdštejnské zahradě Senátu PČR v Praze.   A především děkujeme paní senátorce MUDr. Aleně Dernerové, že tento koncert zaštítila, a tím připravila  veliký zážitek všem, kteří se ho zúčastnili, zážitek zakončený úspěchem malých zpěváčků. Závěr našeho  školního roku, i když později, jsme ukončili poctivě, šťastně a důstojně.   Eva Hodková, foto: Tomáš Kodýtek (zde)
TOPlist