.
© QuattroG - webdesign                          © Permoníček a Čmeláček 1995 - 2023                  © webmaster - Marian Hodek
NAPSALI O NÁS
Úvod Plán akcí Historie Fotogalerie Napsali o nás Hudební ukázky Videoarchív Jsme na facebooku Kontakt Sponzoři Úvod Plán akcí Historie Fotogalerie Napsali o nás Hudební ukázky Videoarchív Jsme na facebooku Kontakt Sponzoři
Ohlédnutí za koncertem ve Valdštejnské zahradě Senátu PČR pod záštitou senátorky Aleny Dernerové
Uběhlo již několik dní od významného dne, který prožily  děti z pěveckých sborů Permoníček Most a Čmeláček  Žatec. Všem dětem, rodičům a vedení sborů se dostalo té  cti vystupovat 21. 7. 2016 ve Valdštejnské zahradě Senátu  PČR v Praze po záštitou senátorky MUDr. Aleny  Dernerové. Sbor byl vybrán a zařazen mezi 19 účinkujících z celé  republiky a celkem již po šesté vystupoval v historicky  nádherných prostorách Valdštejnské zahrady Senátu PČR  v Praze (zde). Na koncert vyjely dva autobusy se 130 účastníky a každý z nich byl pln očekávání a radosti z připravovaného dne.  Většina z nich jela na tato místa, velmi zajímavá a  přitažlivá, poprvé. Po příjezdu do Prahy se celá skupina, prodíraje se neskutečnými davy návštěvníků, odebrala do Valdštejnské  zahrady, která vznikla v 17. století ve stylu italského manýristického parku a přináleží k Valdštejnskému paláci.  Dominantou Valdštejnské zahrady je úchvatná „sala terrena“, k níž těsně přiléhají místnosti retiráda a grótta. V  monumentální a výjimečné stavbě sala terreny měly děti vystupovat.   Vedení sboru, děti a rodiče byli přivítáni vedoucí oddělení senátních služeb slečnou Jitkou Boumovou, velmi to  sympatickou slečnou, která se o nás po celý den starala. Poté byli všichni rozděleni do tří skupin, kdy každé  skupiny se ujala další asistentka, a odešlo se na prohlídku Valdštejnského paláce. Odezvy dětí a rodičů byly  velmi kladné. Následovalo volno a všichni se rozprchli po Valdštejnské zahradě, kde byl tradičně velký zájem  také o zdejší faunu, zvláště pávy a výry. V Sále Argonautů zase upoutaly pozornost stropní fresky zobrazující výpravu řeckých hrdinů, kteří se vypravili pro zlaté rouno. A právě v této místnosti, těsně přiléhající k sala terreně, se před koncertem děti převlékaly do  pěveckých úborů a překvapením bylo i bohaté občerstvení, které objednala a zajistila senátorka MUDr. Alena  Dernerová. A nadešel koncert. Prostory Valdštejnské zahrady se zaplnily do posledního místa a řada návštěvníků stále  přicházela, když viděla, že se připravuje program s dětmi, které se připravovaly v krásných červených šatičkách a červených mašlích. Každý byl zvědavý, co ti malí umělci budou předvádět. Všude byly slyšet zvuky kamer a  fotoaparátů. Koncert začal v 17 hodin pod vedením sbormistryně Evy Hodkové, za hudebního doprovodu Mariana Hodka, za asistence Barbory Jiříkové a celým programem provázel Jan Hönig. Po celý program, hlavně od úvodní písně Óda na češtinu (Óda na radost) děti zpívaly s velikým pocitem  vážnosti, sebekázně důstojnosti a zodpovědnosti, ale i s velikou radostí, hravostí, dravostí a štěstím. Všichni  pociťovali úctu k místům, kde zpívají. Děti byly úžasné. Pozorovali jsme, co krásy se skrývá v dětských hrdlech,  jaké neopakovatelné zážitky dokázaly v tu chvíli svým zpěvem připravit pro nás, pro rodiče a všechny přítomné. Jak dokázaly lidi chytit za srdce a vyburcovat je k tomu, aby s nimi řadu písní zpívali, zejména naše lidové  písně, a hlavně Masarykovu oblíbenou píseň Ach synku, synku. Všichni jsme cítili ono slastné zamrazení při  jejich zpěvu a každý v tu chvíli zapomněl na trápení, nedorozumění a veškeré zlo, které teď světem vládne.  Celé publikum dlouho vždy tleskalo, někteří vstávali a volali bravo. Děti nás nezklamaly. Chtěli bychom touto cestou poděkovat Magistrátu města Mostu a Městskému úřadu v Žatci za finanční podporu  na tuto nádhernou akci v Senátu PČR v Praze, ale i sponzoru INFRA, s.r.o. – vydavatelství a nakladatelství,  vzdělávací agentuře, konkrétně jednateli společnosti Janu Krätzerovi a jeho řediteli Ing. Petru Hodkovi, MBA. Potěšilo nás a zároveň děkujeme, že z Magistrátu města Mostu se koncertu zúčastnili tajemník Ing. Jiří Mysík a  kronikářka OŠKaS Ing. Ivana  Ryllová. Zároveň děkujeme za účast i jednateli společnosti INFRA s.r.o. Janu  Krätzerovi. Dalšími hosty koncertu byli i představitelé vlády Senátu PČR v Praze předseda vlády Mgr. Bohuslav Sobotka a ministr obrany Martin Stropnický. Dík patří i sponzorům, kteří v letošním školním roce podpořili naši činnost, a to: Stavebnímu bytovému družstvu KRUŠNOHOR, zastoupený ředitelem družstva panem Františkem Rybou, dále reklamní agentuře RAPRINT  s.r.o., zastoupený ředitelem společnosti Radkem Kupicou a Severočeským dolům a.s. Co říci závěrem? Vedení sboru, děti, rodiče i prarodiče mají nezapomenutelné zážitky z účasti na koncertě ve  Valdštejnské zahradě Senátu PČR v Praze.   A především děkujeme paní senátorce MUDr. Aleně Dernerové, že tento koncert zaštítila, a tím připravila veliký  zážitek všem, kteří se ho zúčastnili, zážitek zakončený úspěchem malých zpěváčků. Závěr našeho školního  roku, i když později, jsme ukončili poctivě, šťastně a důstojně.   Eva Hodková, foto: Tomáš Kodýtek (zde)
Tisk: Deník Mostecka
Tisk: e-mostecko.cz
Tisk: Krušnohor zpravodaj stavebního bytového družstva
TOPlist