.
Sbory Permoníček Most a Čmeláček Žatec zpívaly tentokrát ve Francii
Děti z pěveckých sborů Permoníček Most a Čmeláček  Žatec se vrátily z pobytu ve Francii z města Argeles sur  Mer, kam vyjely 2 autobusy o počtu 100 dětí a rodičů, aby  si opět v cizině zazpívaly a předvedly své umění, ale aby  si také odpočinuly a vykoupaly se ve Středozemním moři  a tím načerpaly dalších sil do posledních koncertů, které  je čekají do konce školního roku. Celý zájezd vyjel v čele s paní Martou Ježkovou ml.  a panem Karlem Ježkem. Sbory vedla paní ředitelka  a sbormistryně Eva Hodková, hudební doprovod  zajišťoval asistent pan Marián Hodek, moderoval a zpíval  pan Jan Hönig a dojmy a zážitky natáčel pan Ivan Cáder.  Děti z pěveckých sborů společně s dospělými trávily celkem 10 dní v překrásné slunné Francii v letovisku  Argeles sur Mer, které leží na pobřeží průzračně čistého Středozemního moře v podhůří Pyrenejí, jejichž štíty  se tyčí do výše 3000 m. Ubytování bylo zajištěno v kempu Del Mar, v luxusně vybavených prostorných karavanech, ze kterých děti  mohly volně vybíhat a hrát si na trávníku a rodiče v klidu popíjet kafe u bílých plastových souprav. První den po usilovném ubytování kvůli velikému množství lidí si téměř všichni nenechali ujít prohlídku celého  areálu, a zejména nedozírného Středozemního moře. Odvážlivci si ho hned vyzkoušeli, ale i ochutnali. Jiní, ti  méně odvážní použili po dlouhé cestě autobusy místní bazén v prostoru vysokých palem. Odpočinek i na  karavanu po tak dlouhé cestě byl nezbytný.                                                                                                           Co čekalo sbory další dny? Tak například. Celý sbor si vyjel na exkurzi do výrobny aperitivů do městečka  THUIR, která se nalézala ve starobylé, neobyčejně zachovalé továrně s obrazovými výjevy uvnitř na zdech.  Jednotlivé části továrny poskytly prohlídku obrovských sudů, a také větších a největších sudů na světě, zvláště  jednoho, kde se aperitivy připravovaly. Zároveň všichni shlédli film o celé této oblasti a vlastní výrobě aperitivů.  V závěru prohlídky nechyběla ani degustace aperitivů a samotný nákup tohoto zboží dle vlastního výběru.  Další výlet nejvíce potěšil zejména děti. Proč? No protože to byl výlet lodí do sídla katalánských královen do  COULLIORE. Všichni zde shlédli velikou pevnost, kde dodnes sídlí námořní posádka – základna jednotek  rychlého nasazení, a téměř každý den provádí výcvik třeba i ve člunech, které tam právě byli viděny i se žabími  muži. Samotná loď, na které se všichni plavili, byla pro děti velmi přitažlivou a dobrodružnou. Počasí všem  přálo, a dokonce, kdo dával pozor, uviděl i delfíny, kteří se proháněli mořskou hladinou. Nejzajímavější a nejpoutavější byl výlet do Španělska vysoko do Pyrenejí, do ANDORY, která je jedním ze  7 nejmenších státečků v Evropě. Stoupání autobusem po velmi klikatých silnicích vysoko do Pyrenejí, a přitom  vidět po stranách z autobusu vysoko strmé srázy bylo pro každého strachující. Ale naopak při pohledu na hory,  na nádherné Pyreneje, plné lesů, květů, horských bystřin a na vrcholcích někde i sněhu, se všichni uklidnili  a se zájmem přírodu sledovali. Když všichni vystoupili z autobusu, zdálo se jim, jako kdyby už jen skalnaté, někde jen mechem porostlé  Pyreneje se jich dotýkaly. Tak je všechny sevřely a vítaly. Všichni viděli plno lanovek, hotelů a pozoruhodností.  Odváželi si nezapomenutelné zážitky.  V samotném Argeles sur Mer byl stálý lunapark s různými dětskými atrakcemi, které rodiče s dětmi  navštěvovali,a to buď v dopoledních hodinách, když bylo volno nebo v podvečer, kdy slunce už tolik nehřálo  a bylo příjemně. Celé městečko poskytovalo krásné procházky, zejména po kolonádě po dél moře.  Nebyly to jenom výlety a koupání, které rodiče s dětmi absolvovali, ale v programu byla také diskotéka  zaměřená k oslavám MDD, kde se všichni nejen pobavili, ale kde dostali i nějaké dárky. Další večer měly děti  karneval. Nejen vedení, ale i Francouzi, Angličané, Holanďané atd., kteří zde byli ubytováni, byli překvapeni,  jaké krásné karnevalové masky rodiče dětem vytvořili. Bedlivě sledovali i celý program karnevalového večera a  rej rodičů společně s dětmi.  Co by to bylo za zájezd do ciziny, kdyby sbor neměl koncert. Pěvecké sbory se předvedly v celé své kráse na  jednom koncertu v přírodním amfiteátru přímo v kempu Del Mar v městečku Argeles sur Mer. Děti zpívaly  česky, anglicky a francouzsky, a jak již bývá zvykem, některé písně doplnily i pohybem.   Koncert byl úspěšný a obdiv sbory získaly zejména u zahraničních turistů. Například turisté z Londýna  prohlásili, že prvně viděli takhle malé děti zpívat cizím jazykem a vůbec hudbu vyjadřovat i pohybem a že by  měli jezdit a vystupovat po celém světe. Do pozdních hodin, kdy už probíhala volná zábava a děti už spaly, se  mezi přítomnými hovořilo o pěveckých sborech a předávaly se dárky a malé pozornosti. Po tomto úspěšném vystoupení děti a rodiče čekaly dopolední trhy v SAINT CYPRIANU, které byly přínosem  zejména pro všechny dospělé kvůli nákupům. Každý chtěl přece domů něco přinést.    Celý pobyt ve Francii byl protkán bohatým programem. Ale největší radost samozřejmě udělalo dětem koupání  v moři,hledání škeblí, kamínků, brouzdání se ve žlutém písku a stavění hradů. Mořský vzduch udělal každému  dobře a všichni přijeli krásně opálení. Samozřejmě plně využit byl i místní krásný bazén průzračnou vodou  a tenisové kurty.   Při zpáteční cestě do Čech děti i rodiče nezapomněli na prohlídku AVIGNONU a jeho nádherného  majestátného papežského paláce a papežských zahrad. Ani to veliké vedro nikomu nevadilo při pohledu na  tyto skvostné památky. A ve Francii těch historických památek je opravdu velmi mnoho. Abychom je všechny  viděli, museli bychom zde být mnohem déle a ještě by to nestačilo.   Škoda že už odjíždíme,“ zaznívalo z mnoha úst při odjezdu. Tak se všem ve Francii líbilo.  Marian Hodek - Lounský deník, 26. června 2007
© QuattroG - webdesign                          © Permoníček a Čmeláček 1995 - 2024                  © webmaster - Marian Hodek
Úvod Plán akcí Historie Fotogalerie Napsali o nás Hudební ukázky Videoarchív Jsme na facebooku Kontakt Sponzoři Úvod Plán akcí Historie Fotogalerie Napsali o nás Hudební ukázky Videoarchív Jsme na Facebooku Kontakt Sponzoři
NAPSALI O NÁS
TOPlist