.
© QuattroG - webdesign                          © Permoníček a Čmeláček 1995 - 2024                  © webmaster - Marian Hodek
HISTORIE
Úvod Plán akcí Historie Fotogalerie Napsali o nás Hudební ukázky Videoarchív Jsme na facebooku Kontakt Sponzoři Úvod Plán akcí Historie Fotogalerie Napsali o nás Hudební ukázky Videoarchív Jsme na Facebooku Kontakt Sponzoři
Pěvecký sbor Permoníček byl založen v roce 1980 na mateřské škole K. H. Borovského v Mostě  paní učitelkou Evou Hodkovou, kde působil do roku 1990. Téhož roku přešel pod DDM v Mostě, kde  působil do roku 1998. Sbor navštěvuje 80 až 100 dětí ve věku 3 - 8 let, a to z celého mosteckého okresu.  Po celá léta vystupuje na různých kulturních akcích města Mostu a každý rok se zúčastňuje řady koncertů,  festivalů či akademií. Vítal delegaci prezidentů z 16 rozvojových zemí, kteří zavítali k nám do Mostu. Jako  jeden z nejlepších sborů byl vybrán na celostátní seminář v Jirkově, kde se vyhlašovaly výsledky  celostátní skladatelské soutěže pro předškolní věk za účasti autorů vítězných skladeb. Několikrát  vystupoval v televizi a v rozhlase. Mohli bychom jmenovat další a další koncerty, které sbor absolvoval za  dobu svého trvání. Tradiční koncerty se konají na Vánoce pod názvem „Cinkají zvonečky“. Na jednom  z nich za účasti televize předaly děti nejoblíbenější hračku postiženým bosensko-hercegovinským dětem  z Jugoslávie. Dále vánoční koncerty v kostele sv. Václava v Mostě, společně se smíšeným sborem  „CANTORES SANCTI, VENCESLAI“, kde děti prvně zpívaly za doprovodu varhan. Významný byl  humanitární koncert „Děti dětem“, jehož výtěžek byl dán Dětskému oddělení při OÚNZ v Mostě  a humanitární koncert „Dřív, než bude pozdě“, pod vedením pana Miroslava Kuželky, který v přímém  rozhlasovém přenosu vysílalo rádio Agara, a jehož výtěžek byl dán mostecké Onkologii a plzeňské  Hematologii. Děti přivedly s sebou na prkna mosteckého Městského divadla bezprostřednost, lásku  a veselí. Na koncertě roku 1991 „Jarní podvečer s Kvítkem“ sbor hostoval společně s belgickým orchestrem  a přípravnými sbory Kvítku. Od roku 1991 se sbor zúčastňuje soustředění v obci Vidžín, okres Plzeň-  sever, kam vyjíždí děti společně i s rodiči. Zde má několik koncertů po západočeských lázních. Společnost  sociální pediatrie České lékařské společnosti J. E. Purkyně, ve spolupráci s Dětským domovem pro děti  do 3 let v Mostě, pořádala v listopadu 1993 „1. národní konferenci k problematice týraného, zneužívaného  a zanedbávaného dítěte“ s mezinárodní účastí, které se sbor zúčastnil a přivítal účastníky konference.  V roce 1994 se dostalo paní učitelce Evě Hodkové ocenění nejvyšší, Cena města Mostu za dlouholetou  činnost s pěveckým sborem Permoníček. Při příležitosti této ceny byl Permoníček požádán, aby svým  vystoupením zahájil 1. zasedání městské rady po komunálních volbách, kde se zároveň volil nový starosta  města Mostu.   U příležitosti oslav 730. Výročí udělení privilegií městu Žatec králem Přemyslem Otakarem II. sbor  v Žatci hostoval a měl takový úspěch, že byl pozván vystupovat dne 30. 5. 1995 na koncert žatecké ZUŠ  do Městského divadla v Žatci. Zdá se to být až neuvěřitelné, že tento těžko ovladatelný až nezkrotný ve  svých dětských nápadech živel se pod vedením učitelky paní Evy Hodkové proměnil ve sbor, který si  získal plné sympatie u žateckých návštěvníků. Mezi Permoníčkem a ZUŠ Žatec došlo téhož roku k užší  spolupráci a paní Eva Hodková zde založila sbor Chmeláček. Slavnostní koncert k 15. Výročí založení  sboru Permoníček se konal 15. 6. 1995 v Městském divadle v Mostě, kam byli pozváni všichni ti, kteří do  Permoníčku od roku 1980 docházeli. Této krásné akce se zúčastnilo i mnoho vzácných hostů. Celý scénář programu připravila paní Eva Hodková a její syn Marián Hodek. V září roku 1995 se dostalo Permoníčku velké pocty vystupovat u příležitosti Světového dne dětí  v Dippoldiswalde u Drážďan společně s německými dětmi. Sbor byl obecenstvem vřele přijat. Po účasti na  mezinárodní konferenci, jejíž téma bylo „Mezinárodní ochrana děti v pohraničních oblastech“, kterou  pořádal německý Spolek pro ochranu dětí a mládeže spolkové země Sasko, se otevírá sboru nová cesta  spolupráce mezi českým a německým státem, aby nejen v Sasku, ale i v jiných městech SRN předvedl  své umění. Sbor navazuje spolupráci s německým akordeonovým orchestrem ze soukromé školy  Musikschule Fröhlich v Dippoldiswalde pod vedením Mathiase Rexe.... více zde  
TOPlist
Historie Historie