.
Děti zpívají v mosteckém sboru Permoníček již třicet let
Mostecko – Dětský pěvecký soubor Permoníček a  Čmeláček oslaví letos už třicet a patnáct let výročí svého  vzniku. Jubileum sbory oslaví koncertem. Ten se uskuteční  za účasti bývalých členů a hostů v Městském divadle  v Mostě 13. června od 18 hodin.  Pěvecký sbor navštěvuje na padesát dvou až šestiletých  dětí z celého mosteckého okresu. Po celá léta děti  vystupují na různých kulturních akcích, festivalech či  akademiích. Děti z Permoníčku svým zpěvem vítaly  delegaci šestnácti prezidentů zemí, kteří zavítali do Mostu.  Sbor již vystupoval v televizi a rozhlase. Děti například  zpívaly i s Karlem Gottem. Sbor pravidelně vyjíždí také do  zahraničí, kde děti již zpívaly například v angličtině,  němčině, francouzštině nebo italštině. Několikrát také zpívaly v Senátu ČR.  Rodiče děti obdivují   „Nikdy nechce nikomu konkurovat, nikdy nechceme s nikým soutěžit. Rodiče vždycky obdivují na celém sboru,  jak děti dokážou vyjít na pódium krásně zazpívat, pohybovat se do rytmu a zapamatovat si text,“ říká Eva  Hodková, ředitelka a sbormistr DPS Permoníček Most a Čmeláček Žatec, které v pěveckém sboru prošly pod  rukama tisíce dětí.  „Sborová činnost je zdrojem hlubokých citových zážitků, ale poskytuje i naplnění mravní výchovy. Soustřeďuje  pozornost, pěstuje morálně volní vlastnosti, jakými jsou vytrvalost, sebekázeň a posiluje hlavně sebevědomí,“  říká Hodková. Začátky pěveckého sboru podle ředitelky nebyly snadné. „Založení pěveckého sboru sebou nese spoustu starostí a problémů. Překážky jsou však od toho, aby se  překonávaly. Právě v praxi našeho sboru se ukázalo, jak jsou důležité hezké mezilidské vztahy, vzájemná  pochopení, tolerance, ochota,“ dodává Hodková, podle které děti, které dochází do pěveckého sboru, hlouběji  chápou kázeň, zbavují se nesmělosti, ostychu, a navíc přenášejí zkušenosti na další děti do svých kmenových  mateřských škol. Společně se svým synem Marianem Hodkem, který těleso doprovází na klávesy, aranžuje písničky, skládá  hudbu a texty a stává se vlastně druhým sbormistrem, došli po všech zkušenostech ve sboru k závěru, že  hudební vývoj dítěte v předškolním věku je velikým přínosem výchovy k umění pro rozvoj osobnosti dítěte.  Dále je v hudbě zvlášť výrazný moment sdružovací. Aktivní hudební činnosti působí výrazně na rozvoj  sebedůvěry dítěte. Hudba zasahuje celou psychiku dítěte.  Miroslava Huláková převzato ze stránek Mostecký deník (zde), 6. červen 2010
© QuattroG - webdesign                          © Permoníček a Čmeláček 1995 - 2024                  © webmaster - Marian Hodek
Úvod Plán akcí Historie Fotogalerie Napsali o nás Hudební ukázky Videoarchív Jsme na facebooku Kontakt Sponzoři Úvod Plán akcí Historie Fotogalerie Napsali o nás Hudební ukázky Videoarchív Jsme na Facebooku Kontakt Sponzoři
NAPSALI O NÁS
TOPlist