.
Sbory Permoníček Most a Čmeláček Žatec oslaví 30. a 15. výročí
Dětský pěvecký soubor Permoníček Most a Čmeláček  Žatec oslaví letos už třicet a patnáct let výročí svého  vzniku. Jubileum sbory oslaví koncertem.  Ten se uskuteční za účasti bývalých členů a hostů  v Městském divadle v Mostě 13. června od 18 hodin.  „Třicetiletý člověk je na prahu života, třicet let v životě  sboru obnáší zralý věk s mnoha zkušenostmi, i když  zpěváčci jsou stále ve věku od tří do sedmi let a každý  rok se nejméně třetina tělesa mění,“ řekla Eva Hodková,  ředitelka a sbormistr DPS Permoníček Most a Čmeláček  Žatec, které v pěveckém sboru prošlo pod rukama tisíce  dětí.  Z těch, kteří v roce 1980 v Permoníčku začínali, jsou již dospělí lidé, a někteří vodí do sboru i své ratolesti. Jiné  děti dnes zpívají ve školních, či dospělých sborech. Po celá léta děti vystupují na různých kulturních akcích,  festivalech či akademiích. Děti z Permoníčku svým zpěvem vítaly delegaci šestnácti prezidentů zemí, kteří zavítali do Mostu. Sbor již  vystupoval v televizi a rozhlase. Děti například zpívaly i s Karlem Gottem. Sbor pravidelně vyjíždí také do  zahraničí, kde děti již zpívaly například v angličtině, němčině, franczouštině nebo italštině. Několikrát také  zpívaly v Senátu ČR.  Každý úspěch bývalých svěřenců Evu Hodkovou potěší a pohladí na duši, a dává jí sílu pokračovat  s obdivuhodným zápalem v práci. Toto zanícení, síla začínat stále znovu, schopnost nadchnout a udržet  padesát i více neposedů, určitě pramení z toho, že paní učitelka Eva Hodková nepřistupuje k této práci jako  k povolání, ale jako k poslání. „Sborová činnost je zdrojem hlubokých citových zážitků, ale poskytuje i naplnění  mravní výchovy. Soustřeďuje pozornost, pěstuje morálně volní vlastnosti, jakými jsou vytrvalost, sebekázeň a  posiluje hlavně sebevědomí. Začátky pěveckého sboru nebyly snadné jako u všeho, co se rodí, co je nové a  nevyzkoušené,“ dodává Hodková. Společně se svým synem Marianem Hodkem, který těleso doprovází na klávesy, aranžuje písničky, skládá  hudbu a texty a stává se vlastně druhým sbormistrem došli po všech zkušenostech ve sboru k závěru, že  hudební vývoj dítěte v předškolním věku je velikým přínosem výchovy k umění pro rozvoj osobnosti dítěte.  Dále je v hudbě zvlášť výrazný moment sdružovací. Aktivní hudební činnosti působí výrazně na rozvoj  sebedůvěry dítěte. „Vážíme si ochoty a krásného přístupu obou základních škol v čele s paní ředitelkou  Krákorovou z 3. Základní školy 28. října v Žatci a panem ředitelem Formanem z 3. Základní školy U stadionu  v Mostě, že nám umožňují výuku pěveckých sborů na těchto školách,“ dodala Hodková.  Miroslava Huláková převzato ze stránek ŽATECKÝ A LOUNSKÝ deník (zde), 10. červen 2010
© QuattroG - webdesign                          © Permoníček a Čmeláček 1995 - 2024                  © webmaster - Marian Hodek
NAPSALI O NÁS
Úvod Plán akcí Historie Fotogalerie Napsali o nás Hudební ukázky Videoarchív Jsme na facebooku Kontakt Sponzoři Úvod Plán akcí Historie Fotogalerie Napsali o nás Hudební ukázky Videoarchív Jsme na Facebooku Kontakt Sponzoři
TOPlist